top of page

Algemene voorwaarden:

Elke deelnemer dient over een goede conditie te beschikken. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. EpicTrails.nl is niet verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers geleden nadeel.

De organisatie behoudt zich het recht de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de Trailrun geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.

 

Het is deelnemers niet toegestaan om een hond mee te nemen tijdens de trailrun.

Door middel van jouw inschrijving voor dit evenement ga je akkoord met bovenstaande deelnamevoorwaarden.

bottom of page